תמצית השיעור

תרגילים בנושא: מיון זוויות לפי גודלן ותכונותיהן.