תמצית השיעור

הסבר על מהות השבר ומשמעותו בעזרת ציורים מתאימים.