תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.