תמצית השיעור

נלמד על כללי סדר הפעולות - חיבור, חיסור, כפל וחילוק.