תמצית השיעור

נלמד מהו תפקיד האפס והאחד בחיבור, בחיסור, בכפל ובחילוק.