תמצית השיעור

בחילוק לחלקים נתחיל מהשלם ונמצא כמה פריטים יש לנו בכל קבוצה.