תמצית השיעור

נלמד על חוקי פילוג ופירוק מספר להקל על פתרון תרגילים בכפל.