תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בכפל בעזרת ציורים מתאימים