תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בעזרת ציורים מתאימים