תמצית השיעור

נפתור תרגילי כפל על ידי הפיכתם לתרגילי חיבור