תמצית השיעור

נבקש מהתלמידים להמציא תרגילים עם מספרים נתונים