תמצית השיעור

נסביר מהו כופל, מה הוא מונה. מהו נכפל. מה הוא מונה.