תמצית השיעור

נלמד כיצד ניתן להפוך תרגיל חיבור לתרגיל כפל