תמצית השיעור

נסביר בעזרת ציורים את משמעות פעולת הכפל