תמצית השיעור

פתירת תרגילי חיבור וחיסור של עשרות שלמות והשואה בין מספרים בעשרות שלמות.