תמצית השיעור

נלמד על חיסור בטור/במאונך עם פריטהה ונסביר כיצד פורטים בעזרת ציורים.