תמצית השיעור

מדובר בחיסור של קומות או מדרגות שאליהם עולים או יורדים