תמצית השיעור

תרגילי חיסור של השוואה כאשר אחד החלקים חסר