תמצית השיעור

נפתור תרגילי חיסור של גריעה שבהם נעלם או נגרע חלק מהשלם