תמצית השיעור

נלמד על דרכים שונות להקל על פתירת תרגילי חיסור.