תמצית השיעור

נפתור תרגילי חיבור כאשר נתון לנו השלם ועלינו להשלים את אחד החלקים שלו.