תמצית השיעור

נפתור תרגילי חיבור על ידי השלמת אחד המחוברים לעשרת.