תמצית השיעור

נלמד מהו סכום של 2 מספרים והפרש שלהם.