תמצית השיעור

נפתור תרגילים בהם ניתן למצוא את המספר הגדול ביותר והקטן ביותר.