תמצית השיעור

מבחן בחשבון על החומר הנלמד בכיתה ב בנושאים: השלמת סדרות;