תמצית השיעור

נלמד למצוא שכנים של מספר. מימין נמצא את המספר העוקב משמאל נמצא את המספר הקודם