תמצית השיעור

נפתור סיפורים חשבוניים בעזרת ציורים מתאימים