תמצית השיעור

נלמד להשוות את המספרים ולפתור תרגילים בנושא.