תמצית השיעור

חיבור בעשרות הוא כמו חיבור מספר חד ספרתי והוספת אפס בצידו הימני של המספר