תמצית השיעור

נלמד לשרטט קו פתוח וסגור בהתאם לכללים הנלמדים.