תמצית השיעור

מבחן בהנדסה בו נפתור שאלות הקשורות ליחידת שטח והיקף.