תמצית השיעור

נפתור תרגילים נוספים בנושא מיון קוים