תמצית השיעור

בחילוק זה נתחיל מהשלם ונמצא כמה פריטים יש לנו בכל קבוצה.