תמצית השיעור

בחילוק זה נתחיל מהשלם ונמצא כמה קבוצות בעלות גודל שווה, יש לנו.