תמצית השיעור

פעולת הכפל היא קיבוץ קבוצות בעלות גודל שווה, לשלם.