תמצית השיעור

נלמד להתאים מספרים חסרים בסדרות בהן הפרש הסדרה הוא עשרות שלמות