תמצית השיעור

המשותף לכל השכנים של מספר אי - זוגי הוא שהם מספרים זוגיים.