תמצית השיעור

מספר זוגי - כל מספר שספרת היחידות שלו היא מספר זוגי. ,10,12,14,16,18,20,