תמצית השיעור

נתאים סימן מתאים: ≥ ≤ = בעזרת ישר המספרים.