תמצית השיעור

נלמד מהו מספר קודם בעזרת ישר המספרים.