תמצית השיעור

נלמד מהו מספר עוקב בעזרת ישר המספרים.