תמצית השיעור

נמנה את עלי הכותרת של כל זוג פרחים בטבלה.