תמצית השיעור

נמציא סיפור חשבוני לחיסור של גריעה וחיסור של הפרדה.