תמצית השיעור

נלמד בעזרת תמונות כיצד לפתור סיפורים חשבוניים, בנושא חיבור פרחים.