תמצית השיעור

הסכום נמצא בנקודת המפגש של שורת המחובר הראשון ועמודת המחובר השני.