תמצית השיעור

נסביר בעזרת תמונות את המשמעות של אפס בתרגילי חיבור עד 10