תמצית השיעור

נתאים רשימה של מספרים, עם תרגילי חיבור של מספרים עד 10,