תמצית השיעור

נוסיף 3 לכל מספר עד 10 ונראה כיצד לבנות תרגיל חשבוני מתאים.