תמצית השיעור

נלמד בעזרת תמונות כיצד למנות 2 סוגים של בעלי חיים ולחבר ביניהם.