תמצית השיעור

נתון לנו השלם ואחד החלקים. נמצא את החלק החסר על ידי השלמת החלק הנתון לשלם.